Sunday, October 31, 2010

22 oktober 2010 (Nederlands)Blossom met White Cloud op 22 oktober 2010

transcriptie van de video’s

(transl. winnyd@stralendetoekomst.nl ) (spreektaal)Wees je LIEFDE… aldoor… aldoor.
Er zijn vele keren waarop het niet makkelijk is om die LIEFDE te zijn, vele keren.
Maar jullie als LIEFDE zijn hier om die LIEFDE te bezorgen als je in LIEFDE bent.
Wees in LIEFDE.White Cloud: Een hartelijk welkom voor iedereen en zoals ze zeggen “zwijgen is goud’. Mijn vrienden, ik wil maar een kort moment stil zijn om de ogen te kunnen openen omdat ik daar de voorkeur aangeef. Het kost alleen enige tellen voor mij om me aan jullie oogniveau aan te passen…..

(Na even doet Blossom haar ogen open)

White Cloud: Wat een ernstige gezichten. Ik ben geen boeman! Ik ben maar een ziel, net zoals jullie dat zijn. Het is gewoon zo dat jullie kozen om op deze tijd hier op de planeet te zijn en dat ik dat niet heb gedaan. En ieder van jullie die nu tegenover deze ogen zit, is vrijwillig hier gekomen. Niet om in deze kamer te zitten maar om in deze tijd op de planeet te zijn. En weten jullie waarom? Een dame schudt haar hoofd en geen enkel ander hoofd bewoog. Jullie zijn hier mijn vrienden om de planeet te transformeren naar een Nieuwe Wereld. Daarom kwamen jullie. Nou dat kan een moeilijke opdracht zijn en mag ik met alle respect zeggen, velen van jullie neigen er toe om dat zo moeilijk te laten zijn. Velen van jullie laten je wezen gevuld worden met heisa over je daagse dingen, je werk wat je zelf koos om te doen, over een situatie, waarvan ik kan zeggen dat die in het grote schema der dingen nog niet eens komt tot de grootte van een speldenknop en toch maken jullie die als een berg zo groot. Is dat niet zo mijn vrienden? Ik krijg nu veel geknik.

Maar de eenvoud van waarom jullie hier zijn is zo prachtig. Jullie zijn hier om te glimlachen. Zo simpel als dat. Met je gezicht lachen maar die lach moet wel uit je hart komen. Als je hart droef is, is het iemands waarheid dan om te doen dat je blij bent of is het iemands eigen waarheid om een ander te zeggen dat zijn hart vandaag droef is? Want als je hart droef is en je mond omhoog krult laten je ogen nog steeds zien wat je hart vertelt. Mijn vrienden, het is noodzakelijk dat je in deze dagen je waarheid spreekt, want als je in je waarheid bent, ben je bezig te doen waarvoor je hier kwam. Als je niet in je waarheid bent houd je jouw trilling bij jezelf op hetzelfde niveau of laat je hem zakken en is het belangrijk in deze tijd dat je doorgaat je trilling omhoog te brengen.

Ik wil dat jullie werkelijk, werkelijk iets begrijpen. Dit is de tijd van grote importantie maar het gaat allemaal over LIEFDE. Dat is alles, om deze wereld naar een hogere plaats te brengen. Een plek waar ieder van jullie zielen zich bewust van is en toch weet je nu waar het in deze tijd om gaat?. Jullie zijn licht. Jullie zijn Lichtwezens maar je neigt er naar om veel zware bagage om je heen mee te dragen en het is tijd om die los te laten. Het is tijd om te voelen, in je wezen die LIEFDE te voelen die je bent. Het is niet goed om te raden wat je bent, om iets aan te nemen. Het is nu de tijd om te ‘voelen’ omdat jullie zo je waarheid kennen door wat je ‘voelt’.

Er gaat zoveel om in jullie internet in deze dagen en verdrietig te zeggen dat veel ervan op angst is gebaseerd. Er is veel licht aan de ene kant maar er is ook veel angst die zich als een lopend vuurtje uitbreidt. Degenen in andere rijken vragen jullie om te stoppen daarmee, om dit lopende vuurtje op te merken. Om je alleen maar te richten op LIEFDE en op het licht, en jullie kunnen me niet vertellen dat je het verschil niet weet tussen die twee omdat je hart je dat vertelt. Dat gevoel van ‘ben ik bang? Vind ik dit prettig?’ Of ‘Ben ik blij?’ Blijf blij. Daarom zijn jullie hier. Merk op hoe je tegen anderen spreekt. Ben je blij? Zo velen van jullie, als je er naar wilt luisteren, laten je op een trillingsniveau hangen, dat als ik het mag zeggen, iemand soms bijna laat denken dat het is doodgevallen…. als je het zo kon zien, dat het …… ‘zzzzzzzz’ is geworden. Want jullie leven niet in je vreugde. Ik zeg dit niet over iedereen. Ik zeg dit misschien over zielen die je ontmoet en je kunt dan automatisch dat zware gewicht op hun schouders voelen. Moet jij dan zeggen: ‘Het spijt me dat te horen.’ ? Of moet je die ziel dan je hogere vibratie toezenden. Je hoger begrip. Of jullie dat nu wel of niet willen horen, mijn vrienden, het is niet langer meer de tijd om te zeggen: ‘Oh, het spijt me voor je.’

Nu zullen veel mensen vinden dat dit wat vreemds is voor mij om dat te zeggen. Het gevoel van je om daarover spijt te hebben, tilt helemaal niet op. Het voelen van je luchthartigheid verheft wel jezelf en die ziel. Dus haal die ziel uit dat moeras door haar gewoon LIEFDE te sturen vanuit je hart. En ik vertel jullie mijn vrienden, ook al kunnen ze zeggen dat ze jullie LIEFDE niet voelen, ik zeg je dat er geen enkele gedachte van LIEFDE is die niet wordt ontvangen. Wees je LIEFDE… aldoor… aldoor. Er zijn vele keren waarop het niet makkelijk is om die LIEFDE te zijn, vele keren. Maar jullie als LIEFDE zijn hier om die LIEFDE te bezorgen als je in LIEFDE bent. Wees in LIEFDE. We kunnen dit niet genoeg aan jullie benadrukken. Het is niet genoeg om alleen in LIEFDE te zijn als je in LIEFDE bent. Ook als de meest neerdrukkende van de dagen bij je is, stijg dan boven de trivialiteiten uit die je worden gepresenteerd, want wij zeggen jullie, mijn vrienden, het is niets, het is niets. Laat het los, haal het weg en kom vanuit LIEFDE en jullie zullen zien dat het vóór je volgende gedachte al is weggeblazen. Door je Wezen in LIEFDE op te heffen en bewust te zijn dat je dat telkens doet overdag, til je niet alleen jezelf op en degenen om je heen, zelfs even zakelijk, en sommigen kunnen daar over lachen, je tilt niet alleen jezelf en hen om je heen op maar jullie tillen zelfs de vibratie van het gras op in je tuin. En de trilling van de mier die over je hek loopt. Begrijpen jullie dit?

Alles, alles moet met/door jullie worden opgetild. Het kan niet zo zijn dat jullie in de trilling van LIEFDE zijn en dat de kleine mier er niet door wordt beïnvloed. Maar als je in de trilling zit om te balen en je ellendig te voelen, en Blossom beseft heel goed dat dit jullie allemaal wel eens overkomt, inclusief haarzelf, vele dagen. Het is moeilijk soms, nietwaar, om daar boven uit te komen? Maar als jullie down zijn, zal die mier ook down zijn. Alles in jullie beïndrukt alles om je heen. En mijn vrienden, stel je dan voor dat iedereen op deze planeet deze vibratie van LIEFDE uitzendt. Blossom voelt het tintelen door het hele lichaam. Stel je dat voor als jullie waarheid. En dat mijn vrienden, is de manier waarop jullie de planeet Aarde helpen, en alles er in en er op, naar hogere grond. Naar de Nieuwe Wereld waar geen plaats is voor haat. Dat kan niet met jullie mee. Daar zullen geen oorlogen zijn. Er zal geen armoede zijn. Al die dingen die het geheel op een neerwaartse manier beïnvloeden zullen worden verwijderd. Door jullie LIEFDE kun je al deze problemen laten verdwijnen (hij klikt met zijn vingers) zomaar. Zo is het.

Als iedere ziel op de planeet in een nacht zou veranderen en er niets anders zou zijn dan LIEFDE voor zichzelf en voor elkaar, zou er dan oorlog zijn? Zou er dan armoede zijn? Natuurlijk niet. Er zou alleen maar LIEFDE zijn. En wat een wereld zal dat zijn. Maar het is erg moeilijk je dit voor te stellen vanaf de plek waarop je nu bent. Maar ik zeg tegen jullie mijn vrienden, de wijze waarop zielen in deze tijd ontwaken, dat alles, gaat heel erg volgens plan. Jullie komen terug in jezelf. Wie jullie eenmaal waren was LIEFDE. Eonen en eonen en eonen tijden geleden barstte die droom door hebzucht… door vele, vele dingen. Maar ik zeg jullie, jullie gaan allemaal terug naar huis. Soms is het een erg hobbelig pad. Soms krijg je blaren op je voeten en blijf je een tijdje op een plek. Het is nodig mijn vrienden, om te rusten en te absorberen wat je misschien aan het leren bent. Om te beoordelen welke fase je ingegaan bent. En als je vermoeid raakt, sta dan even stil. Vraag. Vraag en het zal je worden gegeven. Vraag om kracht. Vraag om moed. Vraag voor al die dingen die je nodig hebt om je op je levensweg te helpen. Het zal je worden gegeven. En als je je sterk genoeg voelt, sta dan weer op en ga door.

Ik wil jullie nu uitnodigen om vragen te stellen. Het spijt me als ik niet bij iedereen rond kan gaan. En het spijt me; zei ik net niet dat men geen sorry meer moest zeggen? Als ik niet in staat ben om een specifieke vraag te beantwoorden dan kan ik dat gewoon niet en dat is dat en dan zal ik dat zeggen. Maar als ik in staat ben om je raad te geven, om je wat wijsheid van mij te brengen over een particuliere zaak dan ben ik blij dat te doen. Maar begrijp ook, wat ik zeg is MIJN waarheid. Jullie hoeven niet met alles in te stemmen. Het hoeft niet JULLIE waarheid te zijn. Je zult weten als het jouw waarheid is doordat het wel of niet goed voelt in je. Het kan misschien noodzakelijk zijn dat je naar huis gaat en om er enkele maanden over na te denken. Om te ontdekken wat je werkelijk voelt over bepaalde zaken. Ik kan jullie niet jullie waarheid vertellen, zie je? Alleen jullie kunnen je eigen waarheid voelen in je en dat is alles wat ik je vraag te doen. Dus wie is het die er het eerst wordt uitgepikt?... omdat de handen allemaal tegelijk omhoog gaan!

Publiek: Ik heb een vraag.

White Cloud
: Zeker, mijn vriend. Welkom.


Publiek: Ik kan dit niet in mijn bewustzijn brengen en ik denk dat het te maken heeft met de nieuwe golf van energie die in deze tijd de Aarde binnenkomt. Mensen die zich niet bewust zijn van wie ze zijn, worden die door deze energie beïnvloed?

White Cloud: Dank je, je bracht het goed naar voren.

Dank u.

White Cloud: Er kunnen enkelen van jullie zijn die weten en enkelen die dat niet doen, van wat er op dit moment gebeurt, en Blossom is zich bewust dat niet lang geleden, maar enkele weken geleden, en op de tiende dag van de tiende maand en van het tiende jaar, op 10-10-10 van wat jullie zien dat wat wordt genoemd dat er een sterrenpoort opengaat en dat er energieën, sterkere energieën in staat zijn om door te komen. En dit is zo. Dat zal hetzelfde zijn op 11-11-11 en op 12-12-12 en ook op 13-13-13… (hij pauzeert even en glimlacht) Blossom zegt tegen me, heb je dat verkeerd. En ik grinnik alleen maar. Deze energieën die doorkomen kunnen je wezen beïnvloeden. Blossom zelf heeft golven gehad waarmee ze op een moment vol energie was, dan zit ze en het volgende moment moet ze in slaap vallen. Het zijn plotselinge slagen/golven die je buiten gevecht stellen, als je het zo wilt zien. Er is een vermoeidheid die over je heen komt als het lichaam, het energieveld integreert met deze sterkere energieën. Zie je, deze energieën die binnenkomen zijn van een hogere vibratie dan wat in deze tijd hier is. Er zijn nieuwe energieën die binnenkomen en je Wezen moet zich daar aan aanpassen. Daarom word je vermoeid. Daarom val je in slaap als deze energieën… .. Blossom ziet dat als ik haar iemands aura laat zien, als energieën binnenkomen en zich mengen en samensmelten in kleuren, want ik wil een betere manier om dit aan jullie uit te leggen en daardoor gaat jullie trilling ook omhoog. Het beïnvloedt de kleine mier op het hek. Het beïnvloed alles.

Ook wil ik zeggen, mijn vrienden, dat het niet alleen zo is dat je er enorm vermoeid van wordt, er is ook een bovenkant van. En ik hoop dat velen van jullie dit beseffen. Als je kiest om rustig te zitten en naar je hart te luisteren, kun je, heb je, zul je de vibratie van LIEFDE voelen in je eigen zelf die je tot nu toe niet hebt beleefd. Het is zuivere energie van LIEFDE die zich verbindt met de LIEFDE die je bent in deze vibratie. En toch als er sterkere energieën in je komen en zeggen”hallo, ik ben het! Herinner je me?”omdat dat is wie je oorspronkelijk was. Die hogere vibratie en jullie ontmoeten elkaar als je hoger klimt, als je dat zo kunt zeggen.

En voor degenen en terecht zo, …zou het zijn dat iedereen op de planeet van 10-10-10 af weet? Nee. En het is niet nodig voor hen om dat te doen. Als ik mag, ik wil me gewoon even keren naar die kant… dat er zoveel plaats vindt. Zij die erbij betrokken zijn met sites op jullie internet, kunnen al die informatie ontvangen over dit gebeuren en over dat gebeuren en dit gebeurt er astrologische en dat … en dit… of dit.. Denk je dat als je dat niet weet dat je dan wordt achtergelaten? Denk je dat er een lading soldaten zal zijn die zeggen: ‘’Sorry mevrouw, sorry meneer, je wist dit niet en je deed er zeker ook niks tegen of mee?’ Natuurlijk niet! Het gaat er niet om over hoeveel je van deze dingen weet. Het gaat gewoon over eenvoudig liefhebben. Dat is wat je alleen maar hoeft te doen. Je hoeft niet al die dingen te weten omdat ze je hoofd wegblazen. Ze blazen je hoofd eraf. En sommigen van jullie voelen je schuldig omdat je er niet aan mee deed, bij die ‘wereldmeditatie’. Met alle respect, het maakt niet uit. Realiseren jullie je dat als iemand, zo aardig is, zo prachtig als een gedachte en daad dit is, een wereldwijde samenkomst in LIEFDE organiseert, dat is prachtig. Maar zie je niet dat dit is wat je op elk moment op iedere dag zou moeten doen. Niet omdat het is georganiseerd en ‘Ik moet de tijd ervoor nemen en gaan zitten en dat doen.’ Jullie gaan dit worden. Die LIEFDE ZIJN.

Dus mijn vrienden met alle respect voor de goede bedoelingen die daar neergezet worden, en die zullen zeker helpen… laat zoveel ervan los en laat jezelf terug gaan naar je tuin en om je planten te zaaien, om langs de kust te lopen. Ga van die machine af. Ga er van af! Besteed er natuurlijk een hoeveelheid tijd aan. Er is niets mis met kennis maar overlaat je Wezen er niet mee zodat je zo verward bent dat je niet weet wat er wel of wat er niet is. Wees op deze Aarde om je leven in vreugde te leven en om zoveel mogelijk hier en daar blijdschap te vinden over welke YouTubes er zijn enz, of kleine grapjes, is het niet beter mijn vrienden om elkaar tegen te komen en een mop uit te delen en met een andere ziel te lachen, zonder een beeldscherm? Hij kan je niet horen. Ik sla deze machine niet weg omdat die op sommige manieren essentieel is om het woord te verspreiden. Het is essentieel in deze tijd dat die op zijn plek zit. Maar zoals alle dingen, wees onderscheidend. Neem pauzes. Houd maat ermee. Disciplinair jezelf. Er is veel meer waarover ik kan praten betreffende energieën die daar vandaan komen en ik wil dit heel kort zeggen. Het is een machine, maar er zijn zielen die, als je wilt (Blossom zet hier een vraagteken bij) er zijn zielen wier bezigheid het is om slechte energieën door die machine te sturen. Nu dat klinkt misschien… het is jullie waarheid om zelf je waarheid uit te vinden of niet. Maar het is mijn waarheid om jullie dat te vertellen. Om er een domper op te zetten. Zo is het. En velen beseffen het niet.

Terwijl jullie je beschermen… is er een grote discussie gaande over of iemand zichzelf moet beschermen tegen negativiteit, of als iemand gewoon altijd in het licht staat en beschermd wordt gewoon door een Lichtwezen te zijn. Ik wil tegen jullie zeggen mijn vrienden, het is geheel aan de persoon. Maar ik zeg persoonlijk dat het geen schade kan brengen om altijd dat licht om je heen te zetten, zelfs voordat je voor die machine gaat zitten omdat er zoveel verdrietigs is, zo veel duisternis is, dat wil overheersen. En mijn vrienden ik wil niet verder praten over deze zaak maar jullie zullen de niveaus niet begrijpen die ze kunnen aannemen. En dat is alles wat ik verkies te zeggen.

Ik wil alleen snel eindigen met te zeggen dat degenen die zich niet bewust zijn van 10-10-10, ja die worden er ook door beïnvloed maar het verschil is dat je tegen iemand kunt zeggen…:”Oh je voelt dat, velen doen dat. Die zijn momenteel erg emotioneel, enz. Dat komt van de 10-10-10. En een ziel kan zeggen: “Oh dat is prachtig, dat kan ik begrijpen, eindelijk weet ik het.’ En weer een andere ziel zal zeggen : “Waar praat je over? Doe niet zo belachelijk.”Dat is het enige verschil. Deze zal het accepteren en de ander niet. Maar het betekent niet… wat ik wil zeggen is dat ja, iedere ziel, alles wat in leven is, of ze het weten of niet, wordt door die nieuwe energieën aangeraakt die binnenkomen. Veel dank. En is er nog een vraag? Zeker, Welkom.

Publiek: Kunnen die energieën gezien worden?


White Cloud: Voor degenen die de vraag niet hoorden was de vraag: kunnen die energieën gezien worden? Ja, dat kan. Niet door iedereen. Blossom ziet ze nu, terwijl je dat vroeg… ze ziet het… woorden kunnen heel ontoereikend zijn om iets visueels te beschrijven. Het woord dat ik haar geef is: nevelachtig, mistig. Is dat duidelijk?

Publiek: Ja, dat is precies zoals ik het zou beschrijven wat ik gezien heb!

White Cloud: Ja, ik zag je gezicht oplichten toen ik dat woord zei. Mijn vriend, het hangt af en weer is dat iets anders om over na te denken. Omdat deze dame dat gezien heeft en met alle respect misschien deze dame niet, betekent dat niet dat zij een veel aardiger ziel is dan jij bent!! Helemaal niet. Verontrust je niet door dat te denken… maar die persoon kan dat horen en deze persoon kan dat zien… die persoon kreeg het verteld. Ik kan niet erg bewust zijn want als ik niet kan horen, of alles zien…. Daar gaat het niet over mijn vrienden. Het is geen competitie. Het gaat niet over dat een meer ontwikkeld is dan de andere. Ieder is precies daar waar hij op deze reis bedoeld is te zijn op zijn reis. Ze zijn geen stap verder of een stap achter van waar ze moeten zijn. Dus maak je geen zorgen over dit soort dingen, want sommigen doen dat, misschien omdat dat deel van hun ziel wakkerder is om in staat te zijn die energieën te zien. En toch voor iemand anders kan een ander deel van hun wezen meer beseffen van andere zaken die deze persoon kan zien of de energieën kan voelen en iets anders niet kan voelen. Maak je daar geen zorgen over. Maar ja, en ik zeg ook tegen Blossom, dat zij het ook kan zien als spetters, dat is het woord dat ik haar wil geven. Het is flonkerend en zo is het. Het gaat om die energieën die binnen komen en ja, die kunnen worden gezien, maar nog meer, mijn vrienden, kunnen ze worden gevoeld. En dat is zeker. Nog een vraag als ik mag?

Publiek: Met behulp van digitale camera’s kunnen we in deze tijd veel licht=Orbs vangen op foto’s. Kun je daar wat over zeggen, White Cloud?

White Cloud: Deze heer praatte over digitale camera’s en zoals velen van jullie weten en die de lichtorbs kennen die op foto’s kunnen worden gezien. Deze, wil ik noemen, ik wil ‘energieën’ zeggen en net daarvoor kwam bij me op om te zeggen dat zijn ‘spirit energieën’.. maar het zijn ook…. Blossom vraagt zich af waarom ik… ze voelt zich een beetje raar over me dat ik dat woord ‘spirit energieën’ gebruikte, omdat ik wilde zeggen dat sommige dat zijn en anderen zijn weer andere energieën. Het hoeft niet zo te zijn dat ze, met alle respect, gewoon de grootmoeder van Mr. Ric kan zijn. En die specifieke lichtorb die achter zijn rechteroor zit terwijl we spreken, dat kan zielenenergie zijn. De energie van de ziel die eens zijn grootmoeder op dit Aardeplan is geweest. Dat kan gebeuren en veel mensen, dat is bewezen, kunnen eigenlijk gezichten zien in die orbs. Maar ook kun je ze zuiver zien als licht. Kleine lichtjes.

Blossom is zich bewust van een foto die ze hadden over waar haar echtgenoot Mr. Goody een paard houdt en daar in dat veld, toen ze het op de computer zetten, waren lichten. Feeën lichtjes. En dat waren ze. Het waren natuurspirits. Lichten van natuur spirits, het hele veld door. Ze kunnen ook gewoon een lichtenergie zijn. Het hoeft niet te horen bij een specifieke ziel die er ooit was. Het kan horen bij een ziel die er komen. Maar er zijn vele, vele verschillende aspecten voor deze lichtballen. En ze variëren in grootte, en helderheid en in kleur en aantallen. Het kan zijn dat als iemand nu een foto wilde maken dat opeens de hele kamer gevuld zou zijn met orbs omdat er velen zijn uit andere rijken die ook in het gezelschap van lichtzielen willen zijn. Sommigen komen om te leren, en sommigen komen gewoon hier om liefde te geven en om de energie te helpen omhoog gaan vanavond. En ik heb net Blossom laten zien… sorry dat ik even wat aanwijs… dat een groot aantal orbs, in jullie komende dagen, regelmatige verschijningen zullen zijn. Grote lichtorbs. En Blossom houdt haar adem een beetje in omdat deze lichtorbs, enorme orbs van lichtenergie aan jullie gaan geven. Ze zullen dat gaan uitstralen. Het is hun taak om jullie wezen lichtenergie te zenden. Naar buiten op je planeet. En ik zeg dat het geen vergissing is als deze verschijnen. Ik lach met Blossom en zeg dat het geen ballonnen zullen zijn. (een verwijzing naar de UFO sightings.w) En velen van jullie weten misschien dat in deze dagen overal lichten aan de hemelen staan, en ik zeg vanuit mijn hart in mijn waarheid, dat zijn ze niet, even ter registratie, dit zijn geen ballonnen. En ik wil Mr. Ric vragen hoe het gaat. Zijn er nog meer vragen? Zeker.

Wat is de bedoeling van zielen die niet geboren worden? Bijvoorbeeld, vrouwen breken zwangerschappen af en de ziel die in dat kind was… dat kind is niet geboren. Wat is daar de bedoeling van?

White Cloud: Ja, ik begrijp het. Dank u. Mijn vriend, ik herhaal deze vraag even, wat is de bedoeling van zielen wier embryo geaborteerd is voordat hij werd geboren. Wat is de bedoeling van die ziel?Ik zou zeggen, mijn vriend, er zijn velen, net zoals er veel gebeurtenissen zijn, en een bepaald gebeuren kan er voor individuen zijn. Bij ieder persoon is er een andere reden. Ik weet niet of ik dat allemaal juist heb gezegd.. In die omstandigheid kan het u gebeuren en die mevrouw of deze en het kan je gebeuren… dezelfde omstandigheid, maar het kan zijn dat het was om u iets te leren dat zo compleet anders was dan wat het was, om u dat te leren. Ik herinner Blossom eraan dat we hier een lange tijd geleden over spraken. Het zit in een van die stapels ergens bij een vraag die werd gesteld (hij wijst naar zijn boeken) omdat elke omstandigheid anders is.

Er zijn veel verschillende redenen waarom dat zo moet plaats vinden. Ik kan niet een specifiek antwoord hierop geven. Een suggestie kan zijn dat de ziel van dat Wezen een bepaalde tijd in die moeder moest zijn. Blossom, het is al goed. Ik heb het net bij haar gecheckt dat ik dit zeg… Blossom zelf verloor een kind. En dit kwam doordat zij een levenskracht in haar Wezen moest hebben een bepaalde tijd om haar lichaam voor te bereiden om dingen te veranderen in haar lichaam, voor mij om dit te doen. Pas vele jaren later begreep Blossom dit. En Blossom begreep ook haar reis, door wat zij kreeg door die ervaring. En toen moest deze ziel vertrekken. Sommige zielen, sommige moeders die een kind dragen, kunnen een misgeboorte krijgen of er werkelijk voor kiezen om die zwangerschap af te breken. Maar mijn vrienden het betekent niet altijd dat de ziel erin zat.. Dat is opnieuw een grote zaak van discussie. Het kan zijn dat de ziel die er voor koos om bij een specifieke vrouw te komen, naar binnen gaat en weer naar buiten komt, zichzelf aanpast en verbonden raakt met de ziel van die moeder. Maar dan moet de ziel weer een tijdje terugkeren omdat het een vreemde plaats is als vergelijking met wie ze zijn. En het kan zijn voor de moeder die zwanger is, dat die ziel niet dichterbij komt omdat er een weerstand is. Zij weet dat ze terug moet komen om veel dingen te leren. Dat is besloten en er is over gesproken. Maar er is een weerstand en het kan zijn dat iemand die baby door het geboortekanaal duwt, het kan zijn dat spirits die ziel zachtjes duwen om er mee te zeggen: ‘het is tijd nu. Het is tijd.’ En dat ze op het laatste moment binnenkomen.

Het kan zijn dat een ziel binnenkomt en zich verbindt en dan weer vertrekt om redenen vanuit zichzelf, om zichzelf, en redenen om die hele familie te helpen waar zij niet volledig mee kon samengaan. Het effect van dat niet plaatsvinden kan wel of niet een aandeel brengen aan die familie of het kan hen juist samenbrengen. Deze dingen zijn niet toevallig mijn vrienden. Er zijn geen ongelukken. Al deze dingen zijn deel van het Goddelijke plan. Mag ik zeggen, als je vraagt naar wat er met zo’n ziel gebeurt… ze gaan gewoon terug naar … wat? Naar de plek waar ze woonden. Omdat het niet betekent…, je kunt erover denken als aan een babyziel die binnenkomt… terwijl ik nu aan Blossom een 120 jarige man laat zien. Iemand schreef vandaag aan Blossom en zei… (dit is iets waar iemand heel blij mee is omdat hij zei: kun je White Cloud vragen wat het verschil is tussen oude en jonge zielen?) … Hij vroeg: “Als we allemaal van de zelfde plek komen, hoe kunnen er dan oude zielen en jonge zielen zijn?” Dat is eenvoudig. Het gaat erom hoe vaak die ziel op planeet Aarde is teruggekomen, of ook op andere planeten. En als er een baby is geboren kun je soms zijn wijsheid zien, zijn oude gezichtje. Alle rimpels van de oude vorm toen hij eerder vertrok. Nieuwe zielen, jonge zielen hebben geen enkele rimpel. Er zijn nu babies die veel van jullie kennen. Ze zijn zo’n beetje gekomen… ik zeg tegen Blossom… ongeveer de laatste 50 jaar. En die worden De Indigo kinderen genoemd. De sterrekinderen.

Dat zijn nieuwe zielen en toch zou je hen, door hun wijsheid, kunnen zien als hele oude. Maar als we dan hierin stappen, we zijn allemaal oud, zie je? Maar deze zielen zijn herkenbaar, niet alleen door het licht in hun ogen maar door de waarheid in hun hart. De kennis die ze brengen, laat je mond open vallen door de wijsheid. Door hun intelligentie betreffende waarheden. Het maakt niet uit of ze nu twee maal twee kennen, ze kunnen ‘su…’ spellen… Blossom zegt tegen me nu “probeer dit niet…” omdat ik een lang woord wilde gaan uitspreken van een lied van Mary Poppins… ‘supercalifrac…etc.’

Blossom zei ‘daar breken we onze tong over”, of haar tong dan. En dus zijn deze dingen onbelangrijk. Maar wat deze kinderen doorgeven, de nieuwe kinderen, het zijn onze leraren. Als ze groter worden, zijn ze en zullen ze nog steeds onze leraren zijn. En ik zeg tegen jullie mijn vrienden, luister naar hen. Luister naar hen met je hart. Omdat zij weten waarover ze praten. U bent erg bedankt (over de vraag)

Is het nu tijd Mr. Ric? Grappig hoor. Soms heeft mijn vriendinnetje Blossom,… voordat we een avond doen zoals vanavond, vraagt ze zich af ‘je komt toch wel, niet’. En ze zegt ‘waar ga je over praten?’ Dat weet ze nooit. Maar ze moet me vertrouwen. Ik zeg dan tegen haar ‘Heb ik je ooit laten zitten?’ En zij zegt dan weer ‘nee’. Het gaat dan allemaal over vertrouwen in jezelf. Vertrouw op alles dat je weet wat liefde is, die om je heen en in je zit. Vertrouw dat kleine stemmetje dat je hoort want als je in liefde bent kan dat stemmetje ook alleen maar in liefde zijn. En als dat niet zo is dan zal je hart je dat onmiddellijk vertellen, dus vertrouw dat niet maar luister naar je hart. Het zal je vertellen over de liefde die je bent. Zoals het Een is met alles en iedereen. Die Ene energie van liefde. Dat ben je. Weet dat dit mijn waarheid is en jullie besluiten zelf, mijn vrienden, of jullie dat wel of niet zijn.


Dus nu is het tijd voor mij om te vertrekken en zoals altijd wil ik eindigen met de zegening van mij, mijn vrienden, dank jullie hartelijk om hier te komen en om te luisteren naar wat ik moet zeggen en laat me zeggen dat alle liefde die ik zie, vanuit jullie ogen naar de mijne, mijn Wezen met zoveel hoop vult voor jullie planeet en voor iedereen erop. We komen er mijn vrienden, we komen er.


We danken de Goddelijke Eenheid om deze bijeenkomst te laten plaats vinden. We vragen altijd dat we bescheiden mogen blijven om te kunnen dienen en om te ontvangen en dat we door mogen gaan om moedig te lopen, als het licht en de liefde doen. Adieu mijn vrienden. Adieu.

Einde van het transcript

No comments:

Post a Comment